Güneş ışınlarından kaynaklanan ultraviyole ışınlarının tipleri var mıdır, özellikleri nedir?

Güneş ışınlarından kaynaklanan ultraviyole ışınlarının tipleri var mıdır, özellikleri nedir?

Yeryüzüne ulaşan solar ışınların sadece %5 ini ultraviyole (morötesi) ışınları (Kısaca.UV ışınları) oluşturmaktadır. Bunun da %95 i UVA, %5 i ise UVB ışınlarından oluşmaktadır. Stratosferdeki ozon tabakası UVC yi tamamen, UVB yi kısmen bloke ederken UVA nın tamamı yeryüzüne ulaşmaktadır . UV ışınlarının karsinojenik etkisi 290-400 nm dalga boylarında ortaya çıkmaktadır. Ozon tabakasının zarar görmesinden sorumlu kimyasal ajanlar; aerosol sprey ve donduruculardan çıkan KLOROFLOROKARBON grubu gazlardır. Ozon tabakasının zarar görmesi ile süzücü etki azaldığından yeryüzüne daha fazla zararlı ışın gelmeye başlamıştır. 1992 yılında Norveçte yapılan bir çalışmada ozon tabakasının %10 hasar görmesiyle her iki cinstede SHK insidansının %16 ila 18 oranında artacağı bildirilmektedir.

Karlı yüzeyler UV ışınlarının %80-90 ını yansıtırken, kumlu yüzeylerde bu oran %20 dir. Deri kanserlerine genellikle açık renk gözlü açık renk deri yapısına sahip ırklarda daha sık rastlanır.Türkler genellikle buğday tenli, koyu renk gözlü, koyu renk saçlı olduklarından deri kanserleri konusunda kısmen şanslı sayılabilirler.