Nevus (Benler)

Nevus (Benler)

Toplumun büyük çoğunluğunda, vücudun farklı alanlarında az ya da çok sayıda ben olması olağandır. Bir kişide ben olması, o benin mutlaka kanserleşeceği anlamına gelmez. Önemli olan benlerde ortaya çıkacak tehlike işaretleri konusunda bilgili olmak ve şüpheli bir değişiklik halinde vakit geçirmeden bir dermatoloğa başvurma bilincine sahip olmaktır. Peki nedir bu tehlike işaretleri? Mevcut bende ani büyüme olması, ben üzerinde çıkıntı ya da kabarıklık ortaya çıkması, bende ani renk değişikliği ortaya çıkması, benin alacalı bulacalı bir renge bürünmesi, ben üzerinde birden fazla sayıda renk bulunması, benin kenarlarının düzensiz, girintili çıkıntılı olması, bende ani ve kendiliğinden kaşıntı, kanama, yara ortaya çıkması, ben çevresinde noktasal renk saçılmalarının gelişmesi benlerde tehlikenin göstergesi olabilecek bulgular arasında değerlendirilmelidir. Çok sayıda ben taşıyan kişilerin ya da ailesinde melanom öyküsü bulunan kişilerin banyo sırasında benlerde sözü edilen değişikliklerin olup olmadığını gözlemlemesi önemlidir. Ancak bu konuda aşırı kuruntudan uzak durulması, kuşku halinde dermatolog ve dermoskopi muayenesinin belirleyici olduğu unutulmamalıdır.