Ulusal Bildiriler

Ulusal Bildiriler

 1. Erboz, S., S. Ciğer, I. İnanır ve C. Ceylan, “Bir epidermodisplazia verrüsiformis olgusunda interferon alfa 2a kullanımı”, X. Prof.Dr. A.Lütfü Tat sempozyumu, 573-580, Ankara, 1991.
 2. Alper, S., A. Varol ve C. Ceylan, “Liken ruber planus ve karaciğer hastalıkları”, XIV. Ulusal dermatoloji kongresi, 229-230, Erzurum, 1992.
 3. Deniz, M., C. Ceylan, O.Tunalı, S. Erboz ve G. Celeboğlu, “Ülserasyonlarda He-Ne laser tedavisi”,XV.Ulusal Fizik Tedavi Kongresi, 228, Kuşadası, 1993.
 4. Ceylan, C., M. Deniz, S. Erboz, G. Celeboğlu ve O. Tunalı, “Alopesi areata hastalığında helium-neon laser tedavisi”, XV.Ulusal Fizik Tedavi Kongresi, 229, Kuşadası,  1993.
 5. Tunalı, O., M. Deniz, C. Ceylan, G.Celeboğlu ve S.Erboz, “Herpes labialiste Helyum-neon laser tedavisi”, XV.Ulusal Fizik Tedavi Kongresi, 227, Kuşadası, 1993.
 6. Kazandı, A.C., İ. Ünal, D. Deviren ve C. Ceylan, “Aktinik keratozlarda histopatolojik klasifikasyon ve lokalizasyon özellikleri”, XV.Ulusal Dermatoloji Kongresi Ve III.Uluslararası TÜRKOD Kurultayı, 173-174, İzmir, 1994.
 7. Erboz, S., C. Ceylan, F.Özdemir ve A. Öztürk, “Solar keratozda topikal fotodinamik terapi”, XVII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 75, Kuşadası, 1998. (Can Ceylan tarafından sözlü bildiri olarak sunulmuştur).
 8. Ertam, İ., A.Özol, C. Ceylan, S. Özyurt, G. Öztürk ve S.Erboz “Psoriasiste RePUVA tedavisinin etkinliği”,XVII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 238, Kuşadası, 1998.
 9. Ertam, İ., S. Özyurt, C. Ceylan, A. Özol, G. Öztürk ve S.Erboz, “Psoriasiste PUVA tedavisi”,  XVII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 239, Kuşadası, 1998.
 10. Ceylan, C., F. Özdemir ve S. Erboz, “Parapsoriasis plağında topikal fotodinamik tedavi”, XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 28,  Antalya,  2000.
 11. Ceylan, C., S. Erboz, F. Özdemir ve A. C.  Kazandı, “Aktinik keilitte topikal fotodinamik tedavinin etkinliği”, XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 28, Antalya, 2000.
 12. Ceylan, C., F. Özdemir, A. C. Kazandı, G. Kandiloğlu ve S. Erboz, “Bacak lokalizasyonlu bir malin erkin poroma olgusu”, XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 72,  Antalya, 2000.
 13. Ceylan, C., S. Erboz ve A. Duransoy, “Bir olgu nedeniyle deri karsinomlarında radyoterapi sonrası kozmetik sonuç”, XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi,72, Antalya,  2000.
 14. Ceylan, C., S. Alper ve S. Erboz. Hodgkin lenfomalı bir olguda Ramsay-Hunt sendromu. XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 72, Antalya,  2000.
 15. Alper, S., I. Kılınç, C. Ceylan ve S. Erboz, “Organ transplantasyonu yapılan olgularda deri hastalıklarının klinik spektrumu”, XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 17, Antalya, 2000.(Sözlü bildiri)
 16. Ceylan, C., G. Öztürk ve G. Gençoğlan, “Mikozis fungoideste yüzeyel radyoterapi”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 70, Ankara,  2001.
 17. Ceylan, C., S. Alper ve I. Kılınç, “Bir olgu nedeniyle Leser-trelat işareti”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat sempozyumu, 92, Ankara, 2001.
 18. Ceylan, C., F. Özdemir ve T. Akalın, “Bir vulvar Fordyce angiokeratoma olgusu”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat sempozyumu, 101, Ankara, 2001.
 19. Kılınç, I., C. Ceylan, F. Özdemir, İ. Ünal ve S.Alper, “Alopesi Areatalı olgularda hasta profili”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 131,  Ankara,  2001.
 20. Kılınç, I., C. Ceylan, İ. Ünal, F. Özdemir ve S. Alper, “Generalize pruritus ve sistemik hastalıklar”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 182, Ankara, 2001.
 21. Özdemir, F., İ. Ünal, C. Ceylan, C. Emir, G. Gençoğlan ve S.Alper. “Amiloidosis kutanea”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 186, Ankara, 2001.
 22. Ünal, İ., F. Özdemir, C. Ceylan, C. Emir, G. Gençoğlan, S.Alper ve AC Kazandı, “Myelomonocytic leukemia cutis”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 73, Ankara,  2001.
 23. Özdemir, F.,  I. Kılınç, C. Ceylan, M. Hekimgil ve S. Çağırgan, “Deri tutulumu ile bulgu veren bir lenfoblastik lenfoma olgusu”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 71,  Ankara, 2001.
 24. Kılınç, I., İ. Ünal, C. Ceylan ve F. Özdemir, “Geriatrik hastalarda deri bulguları”, XV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, 27, Ankara,  2001.
 25. Ceylan, C., B. Gerçeker, A. C. Kazandı ve  F. Özdemir, “Tanısı gecikmiş atipik yerleşim gösteren bir lupus vulgaris olgusu”, XIX. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 32,  Nevşehir, 2002.