Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar

 1. 1. Can Ceylan, Fezal Özdemir, Sezer Erboz, Alican Kazandı, Aslı Özol. Bazal hücreli karsinomda topikal fotodinamik tedavi. Türkderm Dergisi 1999; 33:153-157.
 2. 2. Can Ceylan, Sibel Alper, Sezer Erboz. Hodgkin lenfomalı bir olguda Ramsay-Hunt sendromu. Türkderm dergisi 2001;35:229-232.
 3. 3. Can Ceylan, Sezer Erboz, Fezal Özdemir, Alican Kazandı. Aktinik keilitte topikal fotodinamik tedavinin etkinliği. Türkderm Dergisi 2001;35:213-218.
 4. 4. Can Ceylan, Ayla Duransoy, Sezer Erboz. Deri kanserlerinde radyoterapi sonrası kozmetik sonuç. Türkderm Dergisi 2001; 35:206-210.                                                                                                                        
 5. 5. Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı. Pigmante bazal hücreli karsinomda yeni tanımlanan dermoskopik kriterler ve tanısal değeri. Türkderm Dergisi 2001;35:293-298.
 6. Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı, Gülşen Kandiloğlu, Sezer Erboz. Bacak lokalizasyonlu bir malin ekrin poroma olgusu. Türkderm dergisi 2002;36:218-220.
 7. Fezal Özdemir, Işıl Kılınç, Can Ceylan, Mine Hekimgil, Taner Akalın, Seçkin Çağırgan. Deri tutulumu ile bulgu veren bir T hücreli lenfoma olgusu. Dermatopatoloji dergisi 2001;10:53-
 8. Can Ceylan, Mustafa Deniz, Sezer Erboz, Günay Celeboğlu, Orhan Tunalı. Alopesi areata hastalığında helium-neon laser tedavisi. Ege Tıp Dergisi 1994; 33(3-4):233-235.
 9. Can Ceylan, Recep Savaş, Sibel Alper, Fezal Özdemir, Sezer Erboz. Ultrasonography of the skin carcinomas before and after superficial x-ray therapy (İngilizce). Türkiye Klinikleri dermatoloji dergisi 1999;9(3):130-133.
 10. Can Ceylan, İdil Ünal, Sezer Erboz, Ulus Şanlı. Bir inflamatuar meme karsinomu olgusu. Türkiye klinikleri tıp bilimleri dergisi 2000; 20:363-365.
 11. Can Ceylan, Sibel Alper, Sezer Erboz. Bir elastosis perforans serpiginosa olgusu. Türkiye klinikleri tıp bilimleri dergisi 2000; 20:302-305.
 12. Can Ceylan, Sezer Erboz. Bowen hastalığı tedavisinde topikal fotodinamik tedavi. Türkiye Klinikleri dermatoloji dergisi 2001; 11:21-25.
 13. Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı. Parapsoriasis plağında topikal fotodinamik tedavi. Ege tıp dergisi 2001; 40(3):181-184.
 14. Can Ceylan, Fezal Özdemir, Taner Akalın. Bir vulvar fordyce anjiokeratoma olgusu. Türkiye klinikleri jinekoloji obstetri dergisi. 
 15. Mustafa Deniz, Can Ceylan, Orhan Tunalı, Sezer Erboz, Günay Celeboğlu. Ülserasyonlarda helium-neon laser tedavisi. Ege tıp dergisi 1994;33(1-2):37-40.
 16. Sezer Erboz, Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı, Aslı Özol. Solar keratozda fotodinamik tedavi. Türkderm dergisi 1999; 33: 75-78.
 17. Işıl Kılınç, Can Ceylan, İdil Ünal, Fezal Özdemir, Sibel Alper. Jeneralize pruritus ve sistemik hastalıklar. Ege tıp dergisi 2002; 41(1):29-31.
 18. Demet Deviren, Can Ceylan, Taner Akalın, Sibel Alper, Gülşen Kandiloğlu, Fezal Özdemir. The incidence of urticarial vasculitis in chronic urticaria:A histopathological and immunopathological comparison (İngilizce).  Medical Journal of Ege University 2001; 11(2):43-47. 
 19. Derya Aytimur, Sibel Alper, Can Ceylan, Tuğrul Dereli, Fatma Uygur. Bir granuloma inguinale olgusu. Turkish Journal of infection 1991;5(3):213-215.
 20. Sibel Alper, Atilla Varol, Can Ceylan. Liken ruber planus ve karaciğer hastalıkları. XIV. Ulusal dermatoloji kongre kitabı. 1992-229-230.
 21. İlgen Ertam, Sibel Alper, Can Ceylan, İdil Ünal, Sezer Erboz. Akne Vulgaris’de isotretinoin tedavisi ile alınan sonuçlar. Ege tıp dergisi 2000;39(3):177-179.
 22. Fezal Özdemir, İdil Ünal, Can Ceylan, İlgen Ertam. Bölgemizde görülen clark nevusların dermoskopik klasifikasyonu. Türkderm dergisi 2001;35:300-306.
 23. Işıl Kılınç, İdil Ünal, Can Ceylan, Fezal Özdemir. Geriatrik hastalarda deri bulguları. Turkish Journal of Geriatrics 2002;5(3):103-106.
 24. Işıl Kılınç, Sibel Alper, Can Ceylan, İdil Ünal. Alopesi areatalı olgularda hasta profili. Bir retrospektif çalışma. Ege tıp dergisi 2002;41(1):25-27.
 25. Sezer Erboz, Sevda Ciğer, Işıl İnanır, Can Ceylan. Bir epidermodisplazia verrüsiformis olgusunda interferon alfa 2a kullanımı. X. Prof.Dr. A.Lütfü Tat sempozyum kitabı.Ankara-1991:573-580.
 26. Sibel Alper, Atilla Varol, Cüneyt Hoşcoşkun, Özdemir Yararbaş, Sevda Ciğer, Can Ceylan, Derya Aytimur. Böbrek transplantasyonu yapılan olgularda görülen deri hastalıkları. Ege tıp dergisi 1993;32(1-2):55-57.
 27. Sezer Erboz, Günseli Öztürk, Saffet Solak, Tuğrul Dereli, İdil Ünal, Can Ceylan. Darier (Keratosis follikülaris)hastalığı. Alsancak devlet hastanesi tıp dergisi 1995;3(1):27-29.
 28. Günseli Öztürk, Işıl İnanır, Kamer Üdün, Gülşen Kandiloğlu, Can Ceylan. Gougerot-Carteud sendromu ve polikistik over. Ege tıp dergisi 1995;34(1-2):141-143.
 29. Alican Kazandı, İdil Ünal, Demet Deviren, Can Ceylan. Aktinik keratozlarda histopatolojik klasifikasyon ve lokalizasyon özellikleri. XV.ulusal dermatoloji kongresi ve III.uluslararası TÜRKOD kurultayı bildiri kitabı. 1996-İzmir:173-174.
 30. Özdemir, F., I. Kılınç, Can Ceylan, M. Hekimgil, T. Akalın ve S. Çağırgan, “Deri tutulumu ile bulgu veren bir T hücreli lenfoblastik lenfoma olgusu”, Turk J Dermatopathol, 10, 53-56 (2001).
 31. Dereli T., F. Yazkan Akın, Can Ceylan, İ. Ertam, Y. Gerzile, T. Akalın ve  S. Alper, “Peeling sonrası  indüklenen  diskoid lupus eritematozus olgusu,” Ege Tıp Dergisi,45,211-213 (2006). 
 32. Sibel Tekin , Meltem Türkmen , Bengü Gerçeker Türk ,Gülşen Kandillioğlu, Can Ceylan    Pitiriyazis likenoides etvarioliformis akuta (PLEVA): Olgu sunumu, Türk Dermatoloji dergisi, 2009; 93-96.
 33. Ürkmez, A., İ. Ertam, I. Kılınç Karaarslan,  A.C. Kazandı, Can Ceylan  “Leiyomyomatozis Tanılı Bir Olgu”, Türk Dermatoloji Dergisi’nde basılmak üzere kabul edilmiştir.
 34. Bengü Gerçeker Türk, Aslı Ürkmez, Aycan Özden Sezgin, Gülşen Kandiloğlu, Can Ceylan.  Oral Ülserasyonu Olan Wegener Granülomatozu Olgusu. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010;20(1):51-54.
 35. Can Ceylan: Dermatolojide Fotodinamik Terapi. Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences 2005;1(48):12-15.