Dr Hikmet Boran ve oğlu Orhan Boran

Dr Hikmet Boran ve oğlu Orhan Boran

ORHAN BORAN KİMDİR?
Önceki hafta gazetede bir haber yayınlandı. İki yıldan beri kemik iliği hastalığıyla mücadele eden, 84 yaşındaki sunucu Orhan Boran için (A Rh Negatif) kan aranıyordu… 
 
Bu haberin ardından Türk Kızılay’ı harekete geçti. İstanbul Medeniyet  Üniversitesi’nin  Göztepe Eğitim ve Araştırma  Hastanesinde yatmakta olan  Orhan Boran’ın Vefakar eşi Güler Hanıma ve tedavisini üstlenen Hekimlere ulaşıldı. Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar’ın  talimatıyla; her ay 4 ünite kanın Orhan Boran için temin edileceği kendilerine bildirildi. Kara günleri aydınlığa dönüştüren Kızılaya sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

  
Haberlerde “sunucu” olarak adı geçen Orhan Boran, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde, 25 yıl yazarlık yapmıştır.  
  
Fakat, halkımız kendisini daha çok Yuki’nin babası olarak tanır. Ben şimdi, Dr. Burak Orhan Boran’ın “Yuki adında bir kardeşim yok” dediğini, işitir gibi oluyorum.  
  
Çünkü Yuki Orhan Boran’ın 1960’lı yıllarda radyolardan sunduğu, halkımızın gönlünde taht kuran, sanal bir tipleme idi.  
  
Sayın Orhan Boran’ın yazarlığı yanında, İstanbul Şehir Tiyatrolarındaki oyunculuk dönemi de unutulmamalıdır.  
  
Fakat O’nun en başarılı yönü, meddahlığı çağımıza taşıyan usta bir sanatçı olmasındadır. 
  

Kimin oğludur? 

Şimdi de, Orhan Boran’ın babası, merhum Dr. Hikmet Boran’ı (1901-1945) anmak ve anımsatmak istiyoruz.  
  
Hikmet Bey, henüz 18 yaşındaki bir Tıbbiye öğrencisi iken,  
4-11 Eylül 1919’da toplanan tarihi Sivas Kongresi’ne katılan  
38 delegeden birisidir.  
  
Milli Mücadele için oluşturulan bütün derneklerin “Rumeli ve Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla,  bir çatı altında toplanmasını öneren kişidir.  
  
O kadarla da kalmamış;  
ABD veya İngiltere’nin güdümüne girmeyi savunan “mandacıların” cesaretle karşısına dikilmiştir.  
  
Bu bağlamda,  Mustafa Kemal Paşa’ya şunları söylemiştir: “Paşam, temsilcisi olduğum Tıbbiyeliler beni buraya İstiklal davamızı başarmak için gönderdiler. “Mandayı” kabul edemem…  
  
Bunu kabul edecek olanları şiddetle reddederiz.  
Örneğin “manda” düşüncesini siz bile kabul etseniz,  
sizi de reddederiz.  
  

Mustafa Kemal’i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak ilan eder; şiddetle karşı koyarız!” 
Gazi Paşa,  
Tıbbiye’nin 3’üncü sınıfında öğrenci olan ve de Sivas 
Kongresinde İstanbul’u temsil eden üç delegeden birisi olan Hikmet Beyin bu tepkisine kızmadı.  
  
Aksine, mutlu oldu.  
Çünkü, Amasya Genelgesini imzalayan arkadaşlarının  
“manda” fikrine kapılmasından büyük bir rahatsızlık duymaktaydı.  
  
“Müsterih ol  Çocuk” dedi…  
“Gençlikle gurur duyuyorum”  
“Azınlıkta kalsak bile, mandayı kabul etmeyeceğiz” “PAROLAMIZ TEKTİR: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM !” 
 (ATATÜRK sevdiklerine “Çocuk” diye hitap ederdi) 
Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunca; Hikmet Bey, arkadaşı Yusuf Balkan’la birlikte, Askeri Tıbbiye’deki öğrenimini yarıda bırakarak Ankara’ya geldi. İki arkadaş Cebeci’deki Asker Hastanesinde görevlendirildi. 
O tarihte, “tifüs salgını” halkımızı ve özellikle cephedeki askerimizi kırıp geçirmekteydi. Bu nedenle onlar, İbrahim Tali (Öngören) Beyin başkanlığında “tifüse karşı aşı” üretmek için gece gündüz çalıştılar.  
Bunun ardından, “Sıhhiye Subayı” olarak, Büyük Taarruza katıldı. Zafer’den sonra İstanbul’a dönerek, Tıbbiyedeki öğrenimini tamamladı.
HİKMET BEY,14 MART TIP BAYRAMININ ONURLU İSMİDİR
Ülkemizde, batılı anlamdaki tıp eğitimine (Sultan 2. Mahmut döneminde) 14 Mart 1827 tarihinde Tıbbiye’nin kurulmasıyla başlanmıştır. Bu nedenle, her yıl 14 Mart günü “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 
1919 yılında İstanbul İtilaf Devletlerinin işgali altında iken, Tıbbiye öğrencileri 14 Mart günü Hikmet Bey ve arkadaşlarının önderliğinde, Tıbbiyenin kuleleri arasına büyük bir Türk Bayrağı asarak işgale ve emperyalizme başkaldırdılar. Hikmet Beyin Sivas Kongresi için seçilmesinde bu olay etkili olmuştur.
Cumhuriyet kurulduktan sonra, Hikmet Bey mesleğini icra ederek, siyasetten uzak durmuştur. Sivas Kongresindeki tarihi görevini, kişisel çıkarları için asla kullanmamıştır. 
O’nun biricik oğlu Orhan Boran da hiçbir zaman babasının kimliğiyle böbürlenmemiştir. Adeta, Dr. Hikmet Boran’ın oğlu olduğunu sır gibi saklamıştır. 
Tabip Yarbay Hikmet Boran Sarıkamış’ta görevliyken, karda mahsur kalan Mehmetçiklere ulaşmaya çalıştığında ciğerlerini üşüterek, verem hastalığına tutulmuş ve 1945 yılında Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Mezarı,İstanbul-Karacaahmet Şehitliğindedir. O’nu minnetle saygıyla anıyoruz.

ATATÜRK,  Sivas Kongresinin bu genç delegesini her zaman hatırlamıştır. Balıkesir İlinden Mebus (Milletvekili) adayı olmasını önerdiğinde; “Hikmet Bey Giresun doğumludur, Balıkesir’e uzaktır” diyerek, savsaklamışlardır. Oysa, “Giresun” Savaştepe İlçesinin önceki adıdır.  Hikmet Bey sağ olduğu halde, Gazi Paşaya “öldü” diyebilmişlerdir… 
ATATÜRK’ ün 15-20 Ekim 1927 günlerinde Ulusumuza sunduğu Büyük Nutuk (SÖYLEV) “Gençliğe Seslenişi” ile sonlanır. ATATÜRK’ ün esinlendiği, umutlandığı ve de görevlendirdiği gençlik Dr. Hikmet Boran’lardır.

Şahap Osman ARAS,
“Çağın İçinden” ( 25 Şubat 2012-ULUS GAZETESİ