Laiklik Dinsizlik midir?

Laiklik Dinsizlik midir?

“Adalet” “insan hakları” “akıl ve inanç özgürlüğü” “temel hak ve özgürlükler” sağduyu sahibi hiçbir bireyin yadsıyamayacağı temel kavramlardır. Bunlar toplumsal barışın, eşitliğin, özgür düşüncenin, çağdaş yaşama hakkının tesis edilmesi için olmazsa olmaz değerlerdir. Peki demokrasi, laiklik ya da cumhuriyet gibi kavramlar, söz konusu bu değerlerin hayata geçirilmesinin güvencesi olarak doğmamış mıdır ? Herkes için kutsal olan, insanın kendi içinde yaşaması gereken dini değerlerin, siyasi yapılanmalara, propagandalara malzeme edilmemesinin, kişisel inançların sömürülmemesinin ana sigortası laik ve demokratik anlayış değil midir? Bu kavramlara değer vermek ve korumak her çağdaş insanın boynunun borcu olmamalı mıdır? Başka bir deyişle laik ve demokratik anlayış kimseyi dini inanışlarından alıkoymayacağı gibi aksine bu değerlerin güvencesi olarak görülmelidir. Bu kazanımları fetiş ya da araç olarak kabul etmenin insaflı bir değerlendirme olmayacağı açıktır.