2013 YILINDAN BEKLENTİLER

2013 YILINDAN BEKLENTİLER

Her türlü kutuplaşmanın sinsi, ince hesaplarla çomaklanıp kaşınmadığı,
Yoksul duyguların sömürülmediği,
Dinin ve etnisitenin siyasi malzeme olarak kullanılmadığı,
El üstünde tutulması gereken kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı,
Farklı düşünce ve dünya görüşüne sahip tüm öğrencilerin, sivil toplum örgütlerinin, toplumun yapı taşı olan vatandaşlarımızın demokratik protesto haklarını kullanmalarına saygı ve hoşgörüde kusur edilmediği,
Ulusal kaynak ve değerlerimizin satılmasına dur denildiği,
Ne idüğü belirsiz gizli, azılı tanıkların düzmece ifadeleriyle aydınlarımızın, gazetecilerimizin, komutanlarımızın zindanlarda çürütülmediği,
Kimsenin savunma hakkının çiğnenmediği,
Sağlık ve eğitim sistemimizin dönüşüm, reform adı altında çarpık düzenlemelerle siyasi amaçlara alet edilmediği,
Yargı bağımsızlığının iğdiş edilmediği,
Basın ve ifade özgürlüğüne yandaş ve yalaka kalemlerin leke çalmadığı,
Ülkemizin varlık sebebi olan Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına çirkin ve aşağılık saldırılara prim verilmediği,
Emperyalist oyunların sömürgen tuzaklarına alet olunmadığı,
Köprülerimizin, otoyollarımızın, kamu mallarının, limanlarımızın satılmadığı,
En güçlü silahımız olan ziraat ve tarıma, çiftçimize, köylümüze hak ettikleri değerin verildiği, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti hedefinin gerici hamlelerle yolunun kesilmediği, sağlıklı, umutlu, esenlik ve barış dolu, aydınlık bir yıl diliyorum.